Salgs- og Leveringsbetingelser

Ansvarsfraskrivelse vedr. fliserens

Algefirma ApS er ikke erstatningsansvarlig for følgende

1. Udskridning af fliser - Med tiden kan det ikke undgås, at en fliselægning skrider ud i større eller mindre grad grundet eksempelvis større regnskyl, rødder fra jorden, indkørsel af bil m.m. Efter rensning af fliserne ses de brede fuger tydeligere, der hvor fliserne kan have rykket sig, da rensningen fjerner de fleste former for vækst mellem fugerne.

2. Flisernes tilstand efter rensning – Fliser har en forskellig porøsitet, som forværres over tid. En almindelig mekanisk rensning bør ikke flække eller slå større flænger af en ellers sund sten. Efter en rensning vil en porøs sten dog lettere kunne genkendes, da den ikke længere er tilsmudset. Nogle fliser kan have oplevet frostsprængninger eller er begyndt at smuldre, hvilket kan ses tydeligt efter en gennemført rensning.

3. Flytning af krukker, porcelæn m.m. – Eksempelvis keramikkrukker som i forvejen har fået frostsprængninger, og som derved ikke tåler at blive flyttet rundt på

MANGLENDE INDGANG

Kunden skal sørge for at vi har adgang til det ønskede areal på den aftalte tid og dato. Hvis ikke dette er gjort muligt når vi ankommer vil der pålægges gebyr for kørsel samt tabt arbejde.

GARANTI

Algefirma ApS tilbyder gratis prøverens og garanterer herefter, at resultatet af flisens overflade bliver som den givne prøve.
Algefirma ApS giver ikke garanti for hvordan fliserne arter sig efter imprægneringen. Det skyldes at en imprægnerings holdbarhed er forskellig afhængigt af flisens stand og omgivelserne i form af åbent område, buskads, træer, overdækning, slidtage m.m.
Algefirma ApS renser og fjerner mos og alger på flisens overflade og mellem fugerne, men fjerner ikke:
* Græs mellem fugerne – vi foreslår at tage flisen op selv og fjerne rødderne
* Sorte lav – sorte lav kan sætte sig dybere ned i flisen og skal have en efterfølgende servicebehandling
Efter rensning af fliserne skylles facaderne med et lavt tryk, for at fjerne eventuel snavs som er kommet pga. rensningen. Sandkorn på vinduer kan ikke skylles ned med vand alene og skal dermed have en vinduespudsning. Ikke alle har vinduer på lavt plan, og det afhænger derfor af det enkelte projekt. Vinduespudsning bestilles derfor separat hvis ønsket.
Algefirma ApS har erfaret, at hvide fliser, specielt travertinfliser, er specielt udsat for smuds, som trænger ind i flisen. Algefirma ApS renser dermed overfladen, men kan ikke garantere mod smuds, som er gået ned i flisen.

Ansvarsfraskrivelse vedr. algebehandling

De anvendte algemidler må ikke ledes til åer, vandløb, idet dette kan skade vandmiljøet. Derfor er det kundens opgave, at kunden ved bestillingen af vore ydelser har sikret sig, at tagrender leder spildevandet direkte til kloak og ikke i vandmiljø.
Kunden bekræfter ved bestilling af algebehandling, at kundens ejendom ikke udleder spildevand direkte til vandmiljøet. Skulle dette ske uden skriftlig viden erkender kunden at ville holde Algefirma ApS erstatningsfri for ethvert krav.

Oplysninger vedr. spildevand kan ses på BBR oplysningen eller hentes på www.ois.dk.
Evt. kan man frakoble tagrender inden vores besøg og først koble dem til efter ca 2 regnvejrs dage.

1. Anvendelse og gyldighed

1.1 Enhver leverance af algebehandling og-/eller fliserens sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser såfremt intet andet er skriftligt aftalt

2. Kvittering/ordrebekræftelse

2.1 Aftale mellem Algefirma ApS og køber anses først for indgået, når Algefirma ApS har fremsendt email med ordrebekræftelse. Kundens eventuelle indsigelser vedr. indhold på ordrebekræftelsen skal foreligge skriftligt og være Algefirma ApS i hænde senest 2 hverdage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen.

2.2 Annullering eller ændring af en ordre kan herefter kun ske med Algefirma ApS’s skriftlige eller telefoniske godkendelse. Alle ordre er bindende i minimum 4 måneder og kan derfor først annulleres tidligst 4 mdr. fra ordre dato.

3. Priser

3.1 Alle priser er inkl. moms. Hvis ikke andet er aftalt.

3.2 Den endelige pris vil fremgå af Algefirma ApS’s ordrebekræftelse, og prisen tillægges den til enhver tid gældende moms.

4. Levering

4.1 Vi udføre kundens bestilling indenfor 2-6 uger såfremt vejret er til at vi kan udføre arbejdet og ikke andet er aftalt. Såfremt der skulle komme udsættelser kontaktes kunden skriftlig eller telefonisk.

5. Betaling

5.1 Betaling sker kontant eller netto 8 dage, hvis ikke andet er aftalt.

5.2 Betaler kunden ikke rettidigt, kan Algefirma ApS fra forfaldsdagen pålægge kunden renter, samt et rykkergebyr på 100,00 kr. pr. fremsendt rykker.

5.3 Kunden er uberettiget til at tilbageholde del af købesummen, ved eventuelle tilbageholdelse vil være at betragte som misligholdelse af aftalen mellem kunden og Algefirma ApS.

6. Ejendomsforbehold

6.1 Algefirma ApS har ejendomsretten til enhver leverance indtil betaling er sket.

7. Levering

7.1 Leveringstider er angivet til 2-6 uger og er ikke bindende, medmindre andet er udtrykkeligt angivet.

7.2 Algefirma ApS er berettiget til at ændre den omtrentlige leveringstid, hvis overskridelse heraf nødvendiggøres af forhold såsom vind og vejr, jf. i øvrigt punkt 10.

7.3 Leveringsstedet er det sted kunden har oplyst i ordrebekræftelsen.

8. Følgeskader/Indirekte tab

8.1 Algefirma ApS er ikke ansvarlig over for kunden for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, som måtte udspringe af eller i relation til en aftale, som reguleres af disse salgs- og leveringsbetingelser.

8.2 Kunden har selv ansvar for følgeskader såsom utætheder, overflade skader eller lignende. Kunden ligeledes ansvarlig for udskridning af fliser samt flisernes tilstand efter rensning.

9. Reklamationer

9.1 Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsendes skriftligt til Algefirma ApS.

9.2 Kunden ansvar og risiko indgår ikke som en mangel eller reklamationsret. Såsom mangelfuld vedligehold, slidtage og overlast.

10. Force majeure

10.1 Algefirma ApS er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af produkter der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for Algefirma ApS ’s mulighed for at have kontrol over, såsom krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af hverken Algefirma ApS eller kunden på det tidspunkt hvor aftalen er indgået.

11. Delvis ugyldighed

11.1 Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse salgs- og leveringsbetingelserne kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

12. Tvister

12.1 Enhver uenighed eller tvist mellem Algefirma ApS og kunden om forståelsen eller rækkevidden af disse salgs og leveringsbetingelser, afgøres efter dansk ret. Enhver tvist som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for retten ved Algefirma ApS værneting.

Algefirma ApS, Sejrupvej 23, 7323 Give.

10 års garanti

Høj kundetilfredshed

100% miljørigtig rens


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function Smush\Core\Parser\str_contains() in /var/www/algefirma.dk/public_html/wp-content/plugins/wp-smush-pro/core/parser/class-parser.php:373 Stack trace: #0 /var/www/algefirma.dk/public_html/wp-content/plugins/wp-smush-pro/core/parser/class-parser.php(358): Smush\Core\Parser\Parser->sanitize_value('property') #1 /var/www/algefirma.dk/public_html/wp-content/plugins/wp-smush-pro/core/parser/class-parser.php(157): Smush\Core\Parser\Parser->is_safe('property') #2 /var/www/algefirma.dk/public_html/wp-content/plugins/wp-smush-pro/core/parser/class-parser.php(120): Smush\Core\Parser\Parser->get_element_attributes('<meta property=...', 'https://algefir...') #3 /var/www/algefirma.dk/public_html/wp-content/plugins/wp-smush-pro/core/parser/class-page-parser.php(35): Smush\Core\Parser\Parser->get_elements_with_image_attributes('<!DOCTYPE html>...', 'https://algefir...') #4 /var/www/algefirma.dk/public_html/wp-content/plugins/wp-smush-pro/core/transform/class-transformer.php(53): Smush in /var/www/algefirma.dk/public_html/wp-content/plugins/wp-smush-pro/core/parser/class-parser.php on line 373